Daimyo

Posted on April 23rd, 2007 in cultura, istorie by Alex

Din punct de vedere literal, în limba japoneză, daimyo înseamnă “mare nume” (dai=mare şi myo=nume). Era marele feudal aparţinând elitei samurailor
care a apărut în secolul al XVI-lea ca vasal direct al shogunului.
Daimyo trebuia să posede un domeniu care să producă cel puţin 10.000
koku de orez pe an şi să aibă în slujba sa un număr mare de samurai.

După lupta de la Sekigahara din anul 1600 au existat două categorii
distincte de daimyo: din prima categorie fac parte “daimyo de
interior”, care furnizau cadre pentru armată şi administraţie datorită
alianţei lor cu familia shogunală Tokugawa, iar din cea de-a doua
categorie fac parte “daimyo de exterior”, care au fost inamicii
clanului Tokugawa în lupta de la Sekigahara, fiind socotiţi drept nişte
posibili rivali. În ultima parte a regimului Tokugawa existau circa 300
de daimyo, iar o dată cu restauraţia imperială Meiji din anul 1868, ei
au dispărut.
În urma reformei Taika, din anul 645, vechii şefi de clanuri şi-au
menţinut statutul. Reforma Taika a fost înfăptuită în urma distrugerii
de către prinţul Nakanoe a clanului Saga, care reuşise să înlăture
pentru scurt timp familia imperială de la conducerea statului.

Aristocraţii, în afară de lotul personal (shoen) pe care îl
stăpâneau în funcţie de rangul de la curte, de funcţia ocupată în
aparatul de stat, adică în calitate de stare privilegiată, mai primeau
de la împărat şi loturi pentru rang (iden), loturi pentru serviciul
prestat (shokuden şi kubunden), loturi pentru merite (kodnen), loturi
dăruite (shiden) ş.a. Astfel s-a creat marea proprietate funciară.

Imparatul Japoniei Medievale

Posted on April 23rd, 2007 in istorie by Alex

Pe 11 februarie
660 î.e.n., zi identificată astăzi cu Ziua Fondării Naţiunii Nipone,
Jimmu Tenno a fost încoronat ca primul împărat legendar japonez.
(Domnia acestuia se încheie în anul 585 î.e.n.) Din punct de vedere
literal cuvântul tenno înseamnă “suveran ceresc”. Titlul tenno a fost
pentru prima oară atribuit conducătorilor japonezi în secolul al VI-lea
sau al VII-lea (referitor la această dată părerile diferă), şi este
folosit de către toţi suveranii ce au urmat acestei date. Termenul
tenno nu este folosit de către nici o altă persoană monarhică sau
imperială în afara Japoniei, iar pentru a desemna suveranul unei alte
ţări este uzitat termenul kotei.
Legendele japoneze afirmă că împăraţii Japoniei se trag din zeiţa
Soarelui, Amaterasu, născută prin spălarea ochiului stâng al zeităţii
Izanagi în mare. Potrivit tradiţiei, originea familiei imperiale nipone
datează din anul 600 î.e.n., dar în realitate vechimea ei se situează
în jurul anului 400 e.n., fiind cea mai veche familie dominatoare din
lume. Ea a existat încă de la începuturile istoriei Japoniei şi s-a
perpetuat pe linie bărbătească de atunci şi până azi (dar au existat şi
tenno femei).

Arta si literatura japoneza

Posted on April 23rd, 2007 in arta, cultura, istorie by Alex

Primele elemente de artă din arhipelagul japonez le găsim în
perioada Jomon (cca. 8000 - cca. 300 î.e.n.) când au fost confecţionate
vase de ceramică folosite pentru provizii şi figurine din lut (dogu).
Ceramica Jomon, deseori confecţionată în formă de flacără, este cea mai
veche ceramică în lume descoperită până la ora actuală.
Perioada Yayoi (cca. 300 î.e.n. - cca. 300 î.e.n.) a adus tehnicile
de prelucrare a metalului pentru realizarea armelor din aramă şi a
clopotelor din bronz (dotaku), precum şi tehnica de prelucrare a
ceramicii arse.

SHOGUNUL

Posted on March 16th, 2007 in istorie by Alex

Titlul de shogun (Sei-i-tai shogun) ca instituţie guvernamentală,
echivalent cu cel de “generalissim”, a fost acordat iniţial de
împăratul Go-Toba (1184-1198) şefului clanului Minamoto, Yoritomo, în
anul 1192, astfel conferindu-i puterea militară în stat. Japonia a fost
cârmuită de shoguni timp de şapte secole, însă doar cinci familii au
deţinut demnitatea shogunală: Minamoto (1192-1219), Fujiwara
(1226-1252), familia imperială (1252-1338), Ashikaga (1338-1573) şi
Tokugawa (1603-1868). Familia Fujiwara se trage din clanul Nakatomi,
cel care furniza din tată în fiu preoţii religiei băştinaşe Shinto.
Clanul Nakatomi va primi după revoluţia Taika din anul 645, numele de
Fujiwara.

Periodizarea in Japonia

Posted on March 9th, 2007 in istorie, other by Alex

Succesiunea şi cronologia perioadelor din istoria Japoniei sunt
tributare calendarului nipon. Modelul lui a fost luat după cel folosit
odinioară în China (începând cu anul 140 î.e.n.), adoptarea făcându-se
în Japonia sub domnia împăratului Kotoku, în anul 645. Alcătuirea
calendarului urmează sistemul numelor erelor (nengo). Două sau mai
multe ere alcătuiesc o perioadă; numele unei perioade se stabileşte, în
principiu, după cel al capitalei, reşedinţă a suveranului şi marchează
începutul unei domnii mai importante. Numele erelor sunt alese în
funcţie de evenimentele majore din viaţa ţării, indiferent dacă au un
caracter fast sau nefast. De pildă, o urcare pe tron, o perioadă de
prosperitate, stabilirea unei reforme sau o calamitate naturală pot fi
pretexte pentru a fixa numele unei ere. Numărul anilor cât durează o
eră este variabil.

Ninja

Posted on March 6th, 2007 in arte martiale, istorie by Alex

Ninja, asasini in Japonia medievala. Originea luptătorilor ninja se poate găsi în spionajul apărut cu peste 2500 de ani înainte de Sun Tzu
(cca. 400-320 î.e.n.), care afirma, în tratatul său intitulat “Arta
războiului”, că “nu există domeniu în care spionii să nu poată fi
folosiţi cu succes”. În pofida anonimatului lor, anumite familii ninja
au devenit celebre, la sfârşitul secolului al XVI-lea, când au intrat
în serviciul marilor seniori (daimyo),
care îi foloseau în disputele lor cu alte clanuri de samurai. Cea mai
mare parte a luptătorilor ninja proveneau din provinciile Iga şi Koga (la est de Lacul Biwa). Cu toate acestea, Oda Nobunaga
- unul dintre cei trei unificatori ai Japoniei medievale, a încercat să
elimine influenţa acestora, iar în anul 1581, 46.000 de samurai
au fost trimişi împotriva a 4.000 de ninja. Cea mai mare parte dintre
ninja au fost omorâţi, iar cei care au scăpat s-au refugiat în zone
retrase din munţi, unde s-au amestecat cu sătenii.
Ninpo Budo (Ninjitsu),
sau arta marţială transmisă de clanurile ninja, este o formă
neconvenţională de arte marţiale, adaptată la o luptă inegală sau la
situaţii ce îl pun pe luptător într-o poziţie de inferioritate. Sensei Toshitsugu Takamatsu
a fost unul dintre ultimii ninja autentici ai perioadei moderne a
Japoniei. În prezent, învăţătura sa o duce mai departe cel mai avansat
elev al său, Sensei Hatsumi Masaaki,
care a reunit toate tradiţiile ninja sub denumirea de Bujinkan Ninpo
Budo. Acesta a primit Premiul Internaţional pentru Cultură din partea
guvernului japonez, fiind de asemenea deţinătorul a nenumărate
distincţii onorifice, dintre care amintim: Cavaler al Germaniei şi Texas Ranger.

sursa : Wikipedia

Samurai

Posted on March 6th, 2007 in arte martiale, istorie by Alex

Samurai este un termen care a fost folosit în Japonia pre-industrială pentru a desemna indivizi aparţinînd nobilimii militare. Cuvîntul samurai este derivat din verbul japonez saburau (de unde a derivat şi numele masculin “Saburo”) însemnînd a servi. Samuraiul era literar servitorul unui nobil.

Japonia

Posted on February 26th, 2007 in cultura, geografie, istorie, religie, sarbatori by Alex

Japonia este o ţară din Asia de Est, situată pe un lanţ de insule aflate între Oceanul Pacific şi Marea Japoniei, la est de Peninsula Coreeană. Denumirea oficială este Nipponkoku, textual ţara de la originea soarelui. Este cunoscută în româneşte şi sub numele de Ţara Soarelui Răsare.
Potrivit legendei, Japonia a fost creată de către zei care au înfipt o
sabie în ocean, la scoaterea ei formându-se patru picături ce au
devenit insulele principale precum şi o multitudine de insule mici
(peste 4000).