Budismul

Posted on March 16th, 2007 in religie by Alex

Budismul este o religie şi o filozofie orientală care a originat în India în secolul al VI-lea î.Hr. şi s-a răspândit ulterior într-o mare parte a Asiei. Se bazează pe învăţăturile lui Gautama Siddhartha ( Buddha Shakyamuni ) care a trăit între 563 î.Hr. şi 483 î.Hr.
Religia budistă consideră că omul trebuie să depăşească iluzia lumii în care trăim şi să încerce să obţină iluminarea, accesul la nirvana.
Marile şcoli (tradiţii) Budiste sunt Theravada (invaţătura bătrânilor/înţelepţilor), Mahayana (marele vehicul) şi Vajrayana (Calea de Diamant-Budism Tibetan).

Şcoli reprezentative pentru Mahayana sunt Zen (Ch’an), Shin (Jodo - Tărâmul Pur), Tendai (T’ien T’ai), Nichiren, Hua-yen.
Principalele şcoli ale Budismului Vajrayana Tibetan sunt: Nyingma, Kagyu, Sakya si Geluk. Cea mai mare şcoală Vajrayana netibetană este Shinghon.
La baza Budismului stau cele 4 Adevăruri Nobile:
1)Dukkha - Existenţa suferinţei - Intreaga viată lumească este
lipsită de satisfacţii reale şi conţine suferinţă. Satisfacţiile
lumeşti sunt impermanente producând astfel suferinţa.
2)Samudaya - Cauza suferinţei - Există o cauză a suferinţei care
este ataşamentul, dorinţa, pofta, agaţarea si care are rădăcini în
ignoranţă.
3)Nirodha - Încetarea suferinţei - Există o încetare a suferinţei numita Nirvana.
4)Marga - Există un drum ce duce la incetarea suferinţei numit Nobilul Drum cu 8 braţe:

 • Inţelegere corectă
 • Gândire corectă
 • Vorbire corectă
 • Acţiune corectă
 • Mod de viaţă corect
 • Efort corect
 • Atenţie corectă
 • Concentrare corectă.

  Călugăr buddhist

Aceasta cale cu opt braţe este clasificată în următorul mod: întelegerea corectă şi gândirea corectă constituie înţelepciunea, vorbirea corectă, acţiunea corectă si modul de viaţa corect reprezintă etica, iar efortul corect, atenţia corectă şi concentrarea corectă reprezintă practica
spirituală. Comportamentul moral (etic) conduce la o practica corectă,
care genereaza inţelepciune, care duce la o mai bună înţelegere a
normelor etice, care generează o practică corectă, etc. ajungându-se în
acest mod la iluminare (trezire).
Budiştii cauta refugiu in Tripla Nestemata alcătuită din Buddha, Dharma (invăţătura Budistă) şi Sangha (comunitatea Budistă).
Exista 5 norme urmate de toţi Budiştii si anume abţinerea de la: a
ucide, a fura, comportament sexual greşit, vorbire incorectă şi
intoxicanţi.
Budismul priveşte existenţa ca având trei caracteristici fundamentale: absenţa egoului (anatta), impermanenţa (anicca) şi suferinţa(dukkha).
Budismul este o religie ateistă, Buddha fiind considerat om, nu zeu.
Buddha înseamnă “cel ce s-a trezit”.

Sursa : Wikipedia

One Response to 'Budismul'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Budismul'.


 1. on November 30th, 2008 at 10:11 pm

  [...] dezbatut originile clasei razboinicilor samurai,despre influentele buddhismului si a shinto-ismului in filozofia Bushido ,despre faptul ca in  literatura si poezia japoneza ( [...]

Post a comment